+ 45 50 58 54 18
 

Oplysning om klagemuligheder

Oplysning om klagemuligheder:
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på tlf. 50585418 eller på mail: info@festkassen.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:
 
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk
 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr